Privacybeleid en Algemene Voorwaarden

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee wordt omgegaan.

Roemeens Winkeltje kan persoonsgegevens van je verwerken, doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website of per e-mail aan Roemeens Winkeltje verstrekt.
Roemeens Winkeltje kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Voor-en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • Geslacht
  • E-mailadres
  • IP-adres

Waarom heeft Roemeens Winkeltje deze gegevens nodig?
Roemeens Winkeltje verwerkt je persoonsgegevens voor het correct verzenden van de producten, die je bij ons hebt besteld.
(Naam, adres).
Het e-mailadres gebruiken wij, om je op de hoogte te houden van de bestelling.
Wij vragen ook om je telefoonnummer in te vullen. Dit is overigens niet verplicht als je bij ons een bestelling plaatst. Het telefoonnummer gebruiken wij uitsluitend als wij je per e-mail niet kunnen bereiken of er onverhoopt een probleem is ontstaan met de bestelling, waardoor wij je graag snel willen bereiken.
Het e-mailadres kan ook worden gebruikt voor het versturen van een nieuwsbrief. Je moet je daar dan wel expliciet voor aangemeld hebben. In door ons verstuurde nieuwsbrieven staan ook altijd instructies om je af te melden voor de nieuwsbrief.

De ip-adressen worden automatisch verwerkt, doordat wij gebruikmaken van statistieken. Door het bekijken van de website analyse kunnen wij zien hoeveel bezoekers wij hebben en welke producten worden bekeken. Dit dient als doel om onze klanten nog beter van dienst te kunnen zijn en de website zo optimaal mogelijk in te richten. Wij analyseren de website door middel van WordPress-plugins.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?
Roemeens Winkeltje bewaart je gegevens niet langer dan noodzakelijk.
Als er geen overeenkomst (koop of inschrijving voor nieuwsbrief) tot stand komt, zal Roemeens Winkeltje je gegevens niet langer dan een jaar bewaren.

Als je overgaat tot het kopen van een van onze producten, dan zal Roemeens Winkeltje je gegevens uiterlijk 8 jaar bewaren. Roemeens Winkeltje is wettelijk verplicht, om de administratie (waaronder facturen) 7 jaar te bewaren. Zodra de zeven jaren zijn verstreken, zal de administratie aan het eind van dat jaar worden vernietigd/verwijderd.

Een inschrijving voor een nieuwsbrief blijft bestaan tot je niet langer de nieuwsbrief wilt ontvangen en dit aan ons laat weten. Je kunt je ten alle tijden per e-mail bij ons afmelden en natuurlijk staat er in iedere nieuwsbrief een instructie om je af te melden.

Delen met anderen
Roemeens Winkeltje vindt privacy erg belangrijk. Wij zullen je persoonsgegevens nooit opzettelijk aan derden geven, behalve als dit wettelijk verplicht is. En natuurlijk ziet de postbode/koerier je adresgegevens om ervoor te zorgen dat het door jou bestelde pakket netjes wordt bezorgd.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@roemeenswinkeltje.nl. Roemeens Winkeltje zal dan zo snel mogelijk op je verzoek reageren. Facturen mogen wij natuurlijk niet binnen de wettelijke termijn van zeven jaren vernietigen.

Beveiliging
Roemeens Winkeltje neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. De website van Roemeens Winkeltje maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat, om te waarborgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Controleer altijd of je het bekende slotje in de url-balk ziet verschijnen, wanneer je gegevens gaat verzenden.
Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Roemeens Winkeltje verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Roemeens Winkeltje op via info@roemeenswinkeltje.nl .
www.roemeenswinkeltje.nl is een website van Roemeens Winkeltje.

Gegevens Roemeens Winkeltje:
Adres: De Haverkamp 4
Postcode: 5674PT Nuenen
KVK: 17256064
BTW-ID: NL001890898B59
E-mailadres: contact@roemeenswinkeltje.nl

Wij zijn een webwinkel en verkopen enkel online. Wij hebben geen winkelpand.

Algemene Voorwaarden

Versie geldig vanaf januari 2023

1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en producten van Roemeens Winkeltje. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Roemeens Winkeltje. Het internetadres is www.roemeenswinkeltje.nl

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geef je te kennen, dat je met de leverings- en betalingsvoorwaarden bekend bent en hiermee akkoord gaat. Roemeens Winkeltje behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Roemeens Winkeltje erkend.

2. Levering

2.1 Levering vindt plaats, nadat wij de betaling binnen hebben. Houdt alsjeblieft rekening met de mogelijkheid dat de levertijden kunnen oplopen, als een product niet op voorraad is. De producten komen in dat geval rechtstreeks uit Roemenië en kunnen daardoor vertraging oplopen.

2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Roemeens Winkeltje bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvang je zo snel mogelijk na plaatsing van de bestelling bericht en heb je in dat geval het recht de bestelling kosteloos te annuleren. (Tenzij anders overeengekomen, tijdens het bestelproces!).

2.3 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3. Prijzen en betalingen

3.1 Betaling dient te geschieden, voordat de levering plaats vindt. Mocht je graag betalen bij bezorging, dan is dit ook mogelijk. De kosten zijn hiervoor wel hoger en worden in rekening gebracht bij de klant. Neem voor deze betaalmogelijkheid even contact met ons op.

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief 21% BTW en bij boeken 9% BTW, volgens de wettelijke normen. De prijzen zijn exclusief verzendkosten!

4. Zichttermijn / herroepingsrecht

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment, dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Roemeens Winkeltje heeft teruggezonden en/of te kennen heeft gegeven de producten te willen retourneren, is de koop een feit.
Voordat je een zending terugstuurt, moet je Roemeens Winkeltje hiervan eerst per e-mail op de hoogte stellen. Daarna krijg je van ons per e-mail bericht en heb je een week de tijd om de producten terug te sturen.
Je dient te kunnen bewijzen, dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
Indien de producten zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, zal het geld niet aan je worden geretourneerd.
Roemeens Winkeltje zal er zorg voor dragen, dat binnen 7 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag, inclusief de berekende verzendkosten aan je worden terugbetaald.
Het terugzenden van de producten komt geheel voor je eigen rekening en risico. Zendingen, die niet of onvoldoende zijn gefrankeerd, nemen wij niet in behandeling en zullen onmiddellijk worden teruggestuurd. Hierna vervalt ook het recht om een product nogmaals te retourneren.

4.2 Het herroepingsrecht geldt niet voor:
* Producten, die door gebruik beschadigd zijn.
* Cd’s, films en CD-ROM’s, waarvan de verzegeling is verbroken.
* Niet of onvoldoende gefrankeerde retourzendingen.

5. Gegevensbeheer

5.1 Indien je een bestelling plaatst bij Roemeens Winkeltje, dan worden je gegevens opgenomen in het klantenbestand van Roemeens Winkeltje. Roemeens Winkeltje respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van je persoonlijke gegevens. Wij zullen je gegevens nooit moedwillig verstrekken aan derden.

5.2 Roemeens Winkeltje maakt gebruik van een nieuwsbrief. Om de nieuwsbrief te ontvangen moet je wel jezelf eerst inschrijven voor de nieuwsbrief. Elke mailing bevat instructies om jezelf van deze lijst te verwijderen.

6. Garantie

6.1 Roemeens Winkeltje garandeert, dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het geleverde product. Wij kunnen geen garantie geven op de binding van boeken. Mocht je toch ontevreden zijn, neem dan contact met ons op, zodat we samen tot een redelijke oplossing kunnen komen.

6.2 De garantietermijn van Roemeens Winkeltje komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Roemeens Winkeltje is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing.

6.3 Wij vragen je, om de geleverde producten bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt, dat de afgeleverde zending verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dien je (alvorens over te gaan tot terugzending aan Roemeens Winkeltje) deze gebreken meteen per e-mail te melden aan Roemeens Winkeltje.
Terugzending dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend. Bij ingebruikneming na constatering van gebreken, beschadiging ontstaan na constatering van gebreken, vervalt dit recht totaal en kun je de producten niet meer terugsturen.

6.4 Indien je een klacht indient en die klacht wordt door Roemeens Winkeltje gegrond bevonden, zal Roemeens Winkeltje naar haar keuze (en natuurlijk in overleg  met jouw wensen) de geleverde producten kosteloos vervangen of je krijgt je geld terug. De aansprakelijkheid van Roemeens Winkeltje en het bedrag voor schadevergoeding, zal nooit hoger zijn, dan het factuurbedrag van het product(en). Iedere aansprakelijkheid van Roemeens Winkeltje voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

6.5 Roemeens Winkeltje is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid..

6.6 Deze garantie geldt niet indien:
* De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften, die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
* Je de geleverde producten zelf hebt gerepareerd en/of bewerkt of door derden hebt laten repareren en/of bewerken.
*De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig zijn behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Roemeens Winkeltje en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld.

7. Overeenkomst

7.1 Een overeenkomst tussen Roemeens Winkeltje en een klant komt tot stand, nadat een bestellingsopdracht door Roemeens Winkeltje op haalbaarheid is beoordeeld.

7.2 Roemeens Winkeltje behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren. Mocht je op dat moment reeds een betaling hebben gedaan, zal deze aan je geretourneerd worden.

8. Afbeeldingen en specificaties

8.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, beschrijvingen van muziekgenres etc. op de internetsite van Roemeens Winkeltje gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

8.2 Afbeeldingen, foto’s en teksten mogen niet gebruikt worden. Deze vallen onder het auteursrecht. 
Ondergrond header is gemaakt door M.I uit Duitsland en foto voorpagina is gemaakt door L.Clark

9. Overmacht

9.1 Roemeens Winkeltje is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Roemeens Winkeltje alsmede van hulppersonen, ziekte van personen, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

9.3 Roemeens Winkeltje behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of te vorderen, dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft.
In geen geval is Roemeens Winkeltje gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

9.4 Indien Roemeens Winkeltje bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

10. Aansprakelijkheid

10.1 Roemeens Winkeltje is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan objecten, ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking.

11. Toepasselijk recht

11.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.